Názov práce

Framework pre multiplayer 3D RPG hry s podporou umelej inteligencie postáv.

Vedúci

Mgr. Peter Náther, PhD.

Ciel

Vytvorenie frameworku pre tvorbu 3D RPG hier. vytvorenie editoru prostredia pre 3D hry,

Anotácia

Práca vychádza z ročníkového projektu, časť jednotlivých modulov je už hotová. Jadrom práce je umelá inteligencia postáv - vybratie vhodnej reprezentácie bázy znalostí a rozhodovania sa (výberu akcie) postáv. Implementácia musí zohľadniť aj výpočtovú zložitosť, vzhľadom na potrebu odozvy v reálnom čase.

Novinky